Technika pomiarowa

MITUTOYO

Suwmiarki, mikrometry, średnicówki, wysokościomierze, czujniki zegarowe, macki, statywy, wzorce, przyrządy do pomiaru chropowatości powierzchni, mikroskopy, projektory, twardościomierze, optyczne maszyny pomiarowe.

Zobacz katalog

 

KINEX

Przymiary, liniały, płyty traserskie, płytki wzorcowe, lupy, kątomierze, podstawki, czujniki, diatesty, cyrkle, wysokościomierze, rysiki, ołówki, pokrętła do gwintowników, oprawki do narzynek, poziomice ślusarskie, murarskie, stolarskie, poziomice ślusarskie, murarskie, stolarskie, suwmiarki, ,mikrometry, średnicówki, mikrometry, średnicówki, mikrometry, średnicówki, sprawdziany.

Zobacz katalog

 

MIB

Analogowe i elektroniczne suwmiarki, mikrometry, głębokościomierze, wysokościomierze, średnicówki, czujniki zegarowe, urządzenia traserskie: cyrkle, macki, kątowniki, statywy, liniały, wzorce gwintów, sprawdziany spawalnicze, pryzm oraz inne niestandardowe narzędzia.

Zobacz katalog

 

PREISSER

Narzędzia pomiarowe: suwmiarki, mikrometry, średnicówki, czujniki zegarowe, statywy, wzorce, pryzmy, sprawdziany, kątowniki, kątomierze, cyrkle, imadła.

Zobacz katalog

 

HOREX

Przyrządy pomiarowe do pomiaru długości i kąta (suwmiarki, mikrometry, średnicówki, czujniki, płytki wzorcowe, sprawdziany, miary zwijane, liniały, lupy i inne.

Zobacz katalog

 

BENNING

Próbniki napięcia, cyfrowe mierniki, cęgowe mierniki prądu, urządzenia do pomiaru izolacji, rezystancji, następstw fazy, impedancji pętli zwarcia, wyłączników różnicowo – prądowych, kontroli mierników niskonapięciowych. Część z nich ma możliwość bezdotykowej lokalizacji napięcia fazy.

Zobacz katalog

 

KÄFER

Mechaniczne Czujniki Zegarowe , elektroniczne czujniki zegarowe, czujniki porównawcze Compika, czujniki dźwigniowo-zębate (Diatesty), precyzyjne stoliki pomiarowe, uchwyty magnetyczne i podstawy magnetyczne, czujniki specjalne, głębokościomierze, grubościomierze, cyfrowe grubościomierze, akcesoria do czujników zegarowych oraz dźwigniowo-zębatych , kalibracje czujników.

Zobacz katalog

 

KROEPLIN

Analogowe oraz cyfrowe macki pomiarowe do pomiarów wymiarów zewnętrznych oraz wewnętrznych. Szeroki zakres dostępnych produktów zapewnia możliwość wykorzystywania macek w wielu aplikacjach.

Zobacz katalog

 

 

LIMIT

Suwmiarki, mikrometry, czuniki, statywy magnetyczne, wagi

Zobacz katalog

 

MAHR

Producent między innymi: ręcznych przyrządów pomiarowych, suwmiarek, wysokościomierzy, mikrometrów, średnicówek 2-punktowych i 3-punktowych, czujników dźwigniowo-zębatych, czujników krawędzioyche 3D, czujników zegarowych, wzmacniaczy pomiarowych, statywów, pomiarowych przyrządów wskazujących i uniwersalnych, interfejsów i przetwarzania danych pomiarowych, sprawdzianów szczękowych nastawnych, wzorców i sprawdzianów, chropowatościomierzy, konturografów, okrągłościomierzy, długościomierzy poziomych, stanowisk do kontroli czujników oraz płytek wzorcowych, narzędzi do nastawiania i kontroli narzędzi skrawających, mikroskopów pomiarowych, współrzędnościowych optycznych maszynyn pomiarowych, maszyn do pomiaru kół zębatych.

Zobacz katalog

 

MOORE&WRIGHT

Otwór- kryteria jego oceny, cyrkiel, zestawy kombinowane, poziomy inżynierów, wskaźniki wysokości, wskaźnikimagnetyczne, stojaki sygnalizacyjne, mikrometry, kątomierze, grubościomierze, narzędzia warsztatowe.

Zobacz katalog

 

PRO

Poziomnice, łaty, kątownice, miary, taśmy, kielnice i pace, koła pomiarowe, dalmierze.

  Zobacz katalog

 

RENISHAW

Precyzyjne sondy pomiarowe do szybkiego, dokładnego zbierania danych wymiarowych i kształtu mierzonej powierzchni.

Zobacz katalog

 

SCHUT

Mikrometry wewnętrzne, zewnętrzne, suwmiarki, czujniki cyfrowe i zegarowe, kątomierze, płytki wzorcowe, szczelinomierze, sprawdziany gwintów, narzędzia traserskie, ramiona pomiarowe, stojaki, ośrodki stacjonarne, płyty powierzchniowe.

Zobacz katalog

 

INSIZE

Twardościomierze, grubościomierze ultradźwiękowe, grubość powłok, mikroskopy, liniały, suwmiarki, mikrometry, średnicówki, czujniki zegarowe, statywy, wzorce, pryzmy, sprawdziany, kątowniki, kątomierze, cyrkle.

Zobacz katalog

 

STABILA

Miary składane i zwijane, poziomice, poziomice elektroniczne, dalmierze, niwelatory optyczne, statywy, dalmierze oraz urządzenia laserowe.

Zobacz katalog

 

TESA

Suwmiarki, mikrometry, średnicówki, grubościomierze, wysokościomierze, czujniki zegarowe, czujniki indukcyjne, statywy, wzorce, przyrządy do pomiaru chropowatości powierzchni, poziomnice, kątomierze, mikroskopy, projektory, długościomierze, dotykowe i optyczne maszyny pomiarowe, dalmierze laserowe, stanowiska do kontroli płytek wzorcowych.

Zobacz katalog

 

ULTRA PRACIZION

Narzędzia pomiarowa, mierniki.

Zobacz katalog